ÉTERICKÉ OLEJE PRO VČELY - Aromaterapie a výzkum využití silic při chovu včel

15.11.2021

Éterické oleje pro včely – výsledky našeho výzkumu prezentovány na vědeckých konferencích

 

Od roku 2019 se společnost 1. Aromaterapeutická KH a.s. aktivně podílí na vývoji přípravku pro podporu zdraví včel. Na tomto projektu spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou. I když do uvedení přípravku na trh ještě zbývá dlouhá cesta, výsledky výzkumu z laboratoře i z terénu vypadají velmi slibně. Některé rostlinné silice/éterické oleje působí efektivně proti parazitickému roztoči Varroa destructor, proti původci vápenatění včelího plodu a moru včelího plodu. Zároveň jsou tyto látky dobře tolerovány samotnými včelami, jsou přeci součástí jejich přirozeného prostředí i potravy - nektaru rostlin.

Proč jsme se rozhodli pro projekt mající za cíl podporu včel?

Včely to v současnosti nemají vůbec jednoduché. K úhynům včelstev dochází nejen vlivem působení různorodých chemických látek v životním prostředí, vlivem změn klimatu, ale třeba i kvůli málo pestré stravě v důsledku pěstování monokultur. Oslabená včelstva tak snáze podléhají škodlivým organismům, jako je roztoč Varroa, bakteriální původce moru včelího plodu, virová onemocnění a plísně.

V roce 2021 byly dílčí výsledky výzkumu prezentovány Ing. Petrem Mrázem a Ing. Marianem Hýblem na vědecké konferenci v Bosně a Hercegovině (XII. International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2021).

Na doktorandské mezioborové konferenci Jihočeské Univerzity „Over the horizon and for mutual acquaintance“ byl poster Ing. Mráze s prezentovanými výsledky oceněn 1. místem.

Ve výzkumu budeme pokračovat a rádi Vás o výsledcích budeme dále informovat. Více informací o našem projektu podporujícím včely získáte na webu AROMAFLORA, kde se seznámíte i s našimi přípravky pro ošetření rostlin. Také tyto přípravky jsou založeny zejména na rostlinných silicích a bylinných složkách.

Kromě vlastního výzkumu v roce 2021, stejně jako minulý rok, přispějeme 10 % z obnosu získaného prodejem přípravků AROMAFLORA na včelařské vybavení a výzkum Jihočeské univerzitě České Budějovice.

Nákupem přípravků Aromaflora tak prospějete nejen své zahrádce, svým rostlinám, sobě, ale i včelám…

 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.