ADVENTNÍ VĚNEC, VÁNOČNÍ DEKORACE PLNÁ SYMBOLŮ

10.11.2020

Jistě mi dáte zapravdu, když řeknu, že advent je obdobím, kdy si dáváme na výzdobě domácnosti opravdu záležet. Někdo má raději tradiční dekorace, jiný dává přednost módním trendům. Jedním z prvních symbolů Vánoc, který je s adventem spjatý, je adventní věnec.
Ano i tento symbol Vánoc postupem času podléhal trendům, takže ho již nezavěšujeme pod stropem, jako tomu bývalo ještě před 150 lety. Dnes ho vídáme na stolech v nejrůznějších tvarech a z rozličných materiálů. Adventní věnec v sobě však skrývá spoustu symbolů. Věděli jste třeba, proč byly věnce vyráběny ze zelených větviček jehličnanů? Ty měly totiž představovat život překonávající i tuhou zimu. Tvar kruhu má zase symbolizovat kříž nebo věčnost.

Samostatnou kapitolou jsou pak svíčky, které jsou na věnci poskládány tak, aby opět symbolizovaly kříž. Každá ze svíček nese své jméno. Svíce Naděje se zapaluje na první adventní neděli a je svící proroků, kteří zvěstovali narození Ježíše Krista. Následuje svíce Mír, Přátelství a Láska.
Ani barva svíček není náhodná, byť trendy předepisují na každý rok jinou TOP barvu. První tři svíčky na adventním věnci by měly být fialové, protože fialová je barvou pokání. Čtvrtá svíce Láska by měla být růžová jako barva naděje. Součástí věnce může být pátá svíce bílé barvy, která se zapaluje přímo na Štědrý den jako symbol narození Krista. Oblíbenou barevnou kombinací se postupem času stala červeno-zlatá, kdy červená představovala Kristovu prolitou krev a zlatá vítezství dobra.
Pozor, svíčky by se měly zapalovat v protisměru hodinových ručiček. Bohužel se mi nikde nepodařilo dohledat význam tohoto způsobu zapalování.

S adventem je spojeno spousta dalších krásných zvyků, na které se postupem času zapomíná. První adventní neděli chodily vdavekchtivé dívky klepat na dveře kurníku. Pokud se jako první ozval kohout, mohla se dotyčná těšit na svatbu.
Na vdavky mohla pomýšlet i dívka, která na druhou adventní neděli uřízla větvičky ovocného stromu, tzv. barborky. Ty musely rozkvést do Vánoc.

 

Iva Šimonková