Pokračování vývoje přípravku na podporu zdraví včel

04.02.2021

Ačkoli uplynulý rok přinesl mnoho komplikací, zvratů a překvapení, vývoj přípravku na podporu včelstev stále pokračuje a za rok 2020 se zase posunul. Zatímco v roce 2019 jsme se soustředili hlavně na testování antimikrobiální aktivity éterických olejů a hlavním předmětem našeho výzkumu byly výhradně patogenní organismy (mor včelího plodu a zvápenatění včelího plodu), loni jsme se zabývali především vlivem éterických olejů na parazitického roztoče včel kleštíka včelího a na včely samotné. Součástí testů toxicity éterických olejů byly také testy emulgátorů, které jsou součástí aplikačních forem přípravků a zlepšují jejich technologické vlastnosti.

Testování éterických olejů na včelách a roztočích mělo za cíl najít takové éterické oleje, které jsou co nejvíce toxické pro roztoče, a naopak neškodné pro včely. Testování proto probíhalo na několika úrovních. V první řadě bylo nezbytné testovat vliv éterických olejů s rozlišným botanickým původem na roztočích. Ještě předtím však bylo nutné zjistit, jak lze získat velké množství živých roztočů ve vitálním stavu. Po mnoha pokusech a nezdarech se nám podařilo optimalizovat metodu, která je k tomuto účelu vhodná. To umožnilo otestovat a vybrat oleje, které vykazují u roztočů vysokou akutní toxicitu a způsobují tak jejich rychlý úhyn. Takto vybrané oleje byly dále testovány na včelách samotných, což umožnilo vyřadit z testů oleje, které se jevily jako nevhodné.

Nezávisle na testech s roztoči byla testována vhodnost různých emulgátorů a jejich vliv na technologické parametry přípravku, stejně jako na zdraví včel.

V říjnu, po ukončení plodování včelstev, kdy již nebylo možné efektivně získávat roztoče na testy toxicity éterických olejů, jsme se vrátili k pokusům se včelími patogeny. Jednalo se o testování synergických účinků vybraných olejů na mikrotitračních destičkách, kde je možné otestovat velké množství vzorků (stovky až tisíce) za velmi nízké spotřeby olejů a kultivačního media. Tento výzkum probíhá za účelem zvýšení účinku vyvíjeného přípravku, což vede k následnému snížení aplikační dávky a nižším celkovým nákladům. Výzkum v tomto směru je však značně omezován současnou epidemiologickou situací zapříčiněnou vládními restrikcemi, zejména omezeným přístupem do laboratoří nebo i nedostupností laboratorního spotřebního zboží. Nicméně věříme, že se situace zlepší a budeme schopni tyto testy dokončit v brzké době a zahájit jednu z posledních fází výzkumu, kterou je testování vybraných účinných olejů /směsí na toleranci u včelího plodu a celkové přesunutí výzkumu z laboratoře více do včelařské praxe.

Autoři:

Ing. Marian Hýbl
(Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství)

Ing. Petr Mráz
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra speciální produkce rostlinné)