Vývoj přípravku na podporu včelstev

02.10.2020

Každý rok jsme svědky mnoha úhynů včelstev, která většinou hynou za neznámých okolností. Příčin může být mnoho… uniformita krajiny, nízká rozmanitost a úživnost potravních zdrojů či znečištění životního prostředí agrochemikáliemi, v důsledku čehož často dochází ke snížení imunity a schopnosti detoxikace včel. Za těchto okolností jsou navíc včely vnímavější k různým patogenům (houbám, bakteriím, virům a parazitům, především roztoči kleštíku včelímu). Vzhledem k této neutěšené situaci jsou včelaři nuceni používat další přípravky sloužící k potlačení populace roztoče, přičemž většina registrovaných přípravků je na bázi syntetických látek, nejčastěji amitrazu, tau-fluvalinátu, kumafosu či flumethrinu. Ošetření včelstev syntetickými látkami s sebou ale nese různá rizika v podobě vedlejších účinků, především intoxikace včel, kumulace reziduí ve včelstvu a včelích produktech a vznik rezistentní populace roztočů a s tím spojená nutnost používat větší množství těchto látek.

Snahou probíhajícího výzkumu je vyvinout takový přípravek, který by včelstvům pomohl nejen proti roztočům, ale také lépe odolávat houbovým a bakteriálním onemocněním. Dalším kritériem je zdravotní nezávadnost jak pro včely, tak i pro člověka a v neposlední řadě přírodní charakter přípravku, který je poslední dobou stále žádanější. Jako optimální stavební kameny tohoto přípravku se zdály být éterické oleje, které jsou známé svým antiseptickým, antibakteriálním, antifungálním a imunomodulačním účinkem. Velkou výhodou jsou také akaricidní účinky známé u některých olejů.

Předběžně bylo vybráno 31 éterických olejů, které byly dále testovány na inhibiční efekt vůči včelím patogenům (Penibacillus larvae způsobující mor včelího plodu a  Ascosphera apis způsobující zvápenatění včelího plodu). Tyto experimenty probíhaly kultivačními metodami.

Nyní se postoupilo k další fázi testování formou klíckových chovů, kde se testuje vliv různých koncentrací olejů a emulgátorů. Emulgátory a esenciální oleje jsou včelám podávány v roztoku sacharózy, následně se sleduje spotřeba krmiva, mortalita včel a odchylky od běžného chování.

Dalším krokem bude testování akaricidních účinků jednotlivých olejů a vybraných kombinací éterických olejů na roztoče kleštíka včelího. V konečné fázi bude nutné zjistit vliv vyvíjeného produktu na celé včelstvo.

Dle dosavadních výsledků lze očekávat silný antimikrobiální a akaricidní efekt vyvíjeného produktu. Kromě toho by měl produkt ještě zvyšovat atraktivitu příjmu krmiva, podporovat stavbu voskového díla a v neposlední řadě podporovat imunitu a detoxikační kapacitu včel.

Ing. Marian Hýbl, Ing. Petr Mráz